What Is jsse.jar (JDK 6) Java Secure Socket Extension

Q

What Is jsse.jar (JDK 6) Java Secure Socket Extension?

✍: FYIcenter

A

jsse.jar, Java Secure Socket Extension, is Java library that enables secure Internet communications. jsse.jar (JDK 6) is the Java Secure Socket Extension library included in the Java SE 6 package.

JAR File Size and Download Location:

JAR name: jsse-1.6.0.jar
Target JDK version: 1.6
Dependency: None

File name: jsse.jar
File size: 617075 bytes
Date modified: 03/25/2008
Download: Java SE

Manifest of the JAR:

Implementation-Vendor: Sun Microsystems, Inc.
Implementation-Version: 1.6
Implementation-Vendor-Id: com.sun
Specification-Vendor: Sun Microsystems, Inc.
Specification-Version: 1.6

List of Classes in the JAR:

javax/net/ServerSocketFactory
javax/net/DefaultServerSocketFactory
javax/net/SocketFactory
javax/net/DefaultSocketFactory
javax/net/ssl/CertPathTrustManagerParameters
javax/net/ssl/ManagerFactoryParameters
javax/net/ssl/HandshakeCompletedEvent
javax/net/ssl/SSLSession
javax/net/ssl/SSLSocket
javax/net/ssl/SSLException
javax/net/ssl/SSLSessionContext
javax/net/ssl/HandshakeCompletedListener
javax/net/ssl/SSLParameters
javax/net/ssl/HostnameVerifier
javax/net/ssl/HttpsURLConnection
javax/net/ssl/SSLSocketFactory
javax/net/ssl/KeyManager
javax/net/ssl/KeyManagerFactory
javax/net/ssl/KeyManagerFactorySpi
javax/net/ssl/KeyStoreBuilderParameters
javax/net/ssl/SSLContext
javax/net/ssl/SSLContextSpi
javax/net/ssl/TrustManager
javax/net/ssl/SSLServerSocketFactory
javax/net/ssl/SSLEngine
javax/net/ssl/SSLEngineResult
javax/net/ssl/SSLHandshakeException
javax/net/ssl/SSLKeyException
javax/net/ssl/SSLPermission
javax/net/ssl/SSLProtocolException
javax/net/ssl/SSLServerSocket
javax/net/ssl/DefaultSSLServerSocketFactory
javax/net/ssl/SSLSessionBindingEvent
javax/net/ssl/SSLSessionBindingListener
javax/net/ssl/DefaultSSLSocketFactory
javax/net/ssl/TrustManagerFactory
javax/net/ssl/TrustManagerFactorySpi
javax/net/ssl/X509KeyManager
javax/net/ssl/X509TrustManager
javax/net/ssl/SSLPeerUnverifiedException
javax/net/ssl/X509ExtendedKeyManager
javax/security/cert/Certificate
javax/security/cert/CertificateException
javax/security/cert/CertificateExpiredException
javax/security/cert/CertificateNotYetValidException
javax/security/cert/CertificateEncodingException
javax/security/cert/CertificateParsingException
javax/security/cert/X509Certificate
sun/net/www/protocol/https/DefaultHostnameVerifier
sun/net/www/protocol/https/Handler
sun/net/www/protocol/https/AbstractDelegateHttpsURLConnection
sun/net/www/protocol/https/HttpsURLConnectionImpl
sun/net/www/protocol/https/DelegateHttpsURLConnection
sun/net/www/protocol/https/HttpsClient
com/sun/net/ssl/HttpsURLConnection
com/sun/net/ssl/HostnameVerifier
com/sun/net/ssl/internal/www/protocol/https/VerifierWrapper
com/sun/net/ssl/internal/www/protocol/https/Handler
com/sun/net/ssl/internal/www/protocol/https/HttpsURLConnectionOldImpl
com/sun/net/ssl/internal/www/protocol/https/DelegateHttpsURLConnection
com/sun/net/ssl/internal/ssl/Alerts
com/sun/net/ssl/internal/ssl/AppInputStream
com/sun/net/ssl/internal/ssl/BaseSSLSocketImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/InputRecord
com/sun/net/ssl/internal/ssl/Record
com/sun/net/ssl/internal/ssl/CipherSuiteList
com/sun/net/ssl/internal/ssl/Provider
com/sun/net/ssl/internal/ssl/JsseJce
com/sun/net/ssl/internal/ssl/CipherSuite
com/sun/net/ssl/internal/ssl/MAC
com/sun/net/ssl/internal/ssl/CipherBox
com/sun/net/ssl/internal/ssl/SSLContextImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/SSLSessionImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/HandshakeMessage
com/sun/net/ssl/internal/ssl/Handshaker
com/sun/net/ssl/internal/ssl/AppOutputStream
com/sun/net/ssl/internal/ssl/ProtocolList
com/sun/net/ssl/internal/ssl/ProtocolVersion
com/sun/net/ssl/internal/ssl/Debug
com/sun/net/ssl/internal/ssl/OutputRecord
com/sun/net/ssl/internal/ssl/ServerHandshaker
com/sun/net/ssl/internal/ssl/HandshakeHash
com/sun/net/ssl/internal/ssl/HandshakeInStream
com/sun/net/ssl/internal/ssl/HandshakeOutStream
com/sun/net/ssl/internal/ssl/EphemeralKeyManager
com/sun/net/ssl/internal/ssl/SessionId
com/sun/net/ssl/internal/ssl/SSLSessionContextImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/SSLEngineImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/RandomCookie
com/sun/net/ssl/internal/ssl/DHCrypt
com/sun/net/ssl/internal/ssl/ECDHCrypt
com/sun/net/ssl/internal/ssl/HelloExtension
com/sun/net/ssl/internal/ssl/KerberosClientKeyExchange
com/sun/net/ssl/internal/ssl/DHClientKeyExchange
com/sun/net/ssl/internal/ssl/ECDHClientKeyExchange
com/sun/net/ssl/internal/ssl/RSAClientKeyExchange
com/sun/net/ssl/internal/ssl/EngineWriter
com/sun/net/ssl/internal/ssl/EngineInputRecord
com/sun/net/ssl/internal/ssl/EngineOutputRecord
com/sun/net/ssl/internal/ssl/EngineArgs
com/sun/net/ssl/internal/ssl/ExtensionType
com/sun/net/ssl/internal/ssl/HelloExtensions
com/sun/net/ssl/internal/ssl/KerberosPreMasterSecret
com/sun/net/ssl/internal/ssl/ByteBufferInputStream
com/sun/net/ssl/internal/ssl/ClientHandshaker
com/sun/net/ssl/internal/ssl/DefaultSSLContextImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/CloneableDigest
com/sun/net/ssl/internal/ssl/UnknownExtension
com/sun/net/ssl/internal/ssl/ServerNameExtension
com/sun/net/ssl/internal/ssl/SupportedEllipticPointFormatsExtension
com/sun/net/ssl/internal/ssl/KeyManagerFactoryImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/RSASignature
com/sun/net/ssl/internal/ssl/DummyX509TrustManager
com/sun/net/ssl/internal/ssl/AbstractWrapper
com/sun/net/ssl/internal/ssl/DummyX509KeyManager
com/sun/net/ssl/internal/ssl/SSLServerSocketFactoryImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/SSLServerSocketImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/SecureKey
com/sun/net/ssl/internal/ssl/SSLSocketFactoryImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/SunX509KeyManagerImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/TrustManagerFactoryImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/X509ExtendedTrustManager
com/sun/net/ssl/internal/ssl/X509KeyManagerImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/X509TrustManagerImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/SSLSocketImpl
com/sun/net/ssl/internal/ssl/SupportedEllipticCurvesExtension
com/sun/net/ssl/internal/pkcs12/MacData
com/sun/net/ssl/internal/pkcs12/PKCS12KeyStore
com/sun/net/ssl/KeyManager
com/sun/net/ssl/KeyManagerFactory
com/sun/net/ssl/KeyManagerFactorySpi
com/sun/net/ssl/SSLContext
com/sun/net/ssl/SSLContextSpi
com/sun/net/ssl/TrustManager
com/sun/net/ssl/SSLPermission
com/sun/net/ssl/SSLSecurity
com/sun/net/ssl/SSLContextSpiWrapper
com/sun/net/ssl/TrustManagerFactorySpi
com/sun/net/ssl/KeyManagerFactorySpiWrapper
com/sun/net/ssl/X509KeyManagerJavaxWrapper
com/sun/net/ssl/X509KeyManager
com/sun/net/ssl/X509TrustManagerJavaxWrapper
com/sun/net/ssl/X509TrustManager
com/sun/net/ssl/X509KeyManagerComSunWrapper
com/sun/net/ssl/X509TrustManagerComSunWrapper
com/sun/net/ssl/TrustManagerFactory
com/sun/net/ssl/TrustManagerFactorySpiWrapper
com/sun/security/cert/internal/x509/X509V1CertImpl

 

What Is jsse.jar (JDK 1.4.1) Java Secure Socket Extension

What Is jsse.jar (JDK 7) Java Secure Socket Extension

Downloading jsse.jar - Java Secure Socket Extension

⇑⇑ FAQ for jsse.jar - Java Secure Socket Extension

2017-06-23, 70422🔥, 6💬