org.apache.jasper.glassfish-2.2.2.v201112011158.jar

Q

Jasper 2 JSP Engine implementation from Glassfish distributed as part of Jetty.

JAR File Size and Download Location:

File name: org.apache.jasper.glassfish-2.2.2.v201112011158.jar
File size: 592687 bytes
Date modified: 10-Sep-2012
Download: Jetty

✍: FYIcenter.com

A

Manifest of the JAR:

Bundle-DocURL: http://jsp.java.net/
Bundle-RequiredExecutionEnvironment: JavaSE-1.6
Bundle-SymbolicName: org.apache.jasper.glassfish
Bundle-Version: 2.2.2.v201112011158
Bundle-Documentation: Glassfish Project jsp-impl 2.2.2-b05 with the 
 patch for JSP-21 applied
Bundle-Description: JSP 2.2 reference implementation from Glassfish
Bundle-Classpath: .
Bundle-Vendor: %Bundle-Vendor.0
Bundle-License: https://glassfish.dev.java.net/public/CDDLv1.0.html
Bundle-Name: %Bundle-Name.0

List of Classes in the JAR:

org/apache/jasper/Constants
org/apache/jasper/EmbeddedServletOptions
org/apache/jasper/JasperException
org/apache/jasper/JspC
org/apache/jasper/JspCompilationContext
org/apache/jasper/Options
org/apache/jasper/compiler/BeanRepository
org/apache/jasper/compiler/Collector
org/apache/jasper/compiler/Compiler
org/apache/jasper/compiler/DefaultErrorHandler
org/apache/jasper/compiler/Dumper
org/apache/jasper/compiler/ELFunctionMapper
org/apache/jasper/compiler/ELNode
org/apache/jasper/compiler/ELParser
org/apache/jasper/compiler/ErrorDispatcher
org/apache/jasper/compiler/ErrorHandler
org/apache/jasper/compiler/Generator
org/apache/jasper/compiler/ImplicitTagLibraryInfo
org/apache/jasper/compiler/JDTJavaCompiler
org/apache/jasper/compiler/JasperTagInfo
org/apache/jasper/compiler/JavaCompiler
org/apache/jasper/compiler/JavacErrorDetail
org/apache/jasper/compiler/JspConfig
org/apache/jasper/compiler/JspDocumentParser
org/apache/jasper/compiler/JspProperty
org/apache/jasper/compiler/JspPropertyGroup
org/apache/jasper/compiler/JspReader
org/apache/jasper/compiler/JspRuntimeContext
org/apache/jasper/compiler/JspUtil
org/apache/jasper/compiler/Jsr199JavaCompiler
org/apache/jasper/compiler/Localizer
org/apache/jasper/compiler/Mark
org/apache/jasper/compiler/Node
org/apache/jasper/compiler/NullJavaCompiler
org/apache/jasper/compiler/PageDataImpl
org/apache/jasper/compiler/PageInfo
org/apache/jasper/compiler/Parser
org/apache/jasper/compiler/ParserController
org/apache/jasper/compiler/ScriptingVariabler
org/apache/jasper/compiler/ServletWriter
org/apache/jasper/compiler/SmapGenerator
org/apache/jasper/compiler/SmapStratum
org/apache/jasper/compiler/SmapUtil
org/apache/jasper/compiler/TagConstants
org/apache/jasper/compiler/TagFileProcessor
org/apache/jasper/compiler/TagLibraryInfoImpl
org/apache/jasper/compiler/TagPluginManager
org/apache/jasper/compiler/TextOptimizer
org/apache/jasper/compiler/Validator
org/apache/jasper/compiler/tagplugin/TagPlugin
org/apache/jasper/compiler/tagplugin/TagPluginContext
org/apache/jasper/runtime/BodyContentImpl
org/apache/jasper/runtime/ELContextImpl
org/apache/jasper/runtime/ExpressionEvaluatorImpl
org/apache/jasper/runtime/HttpJspBase
org/apache/jasper/runtime/JspApplicationContextImpl
org/apache/jasper/runtime/JspContextWrapper
org/apache/jasper/runtime/JspFactoryImpl
org/apache/jasper/runtime/JspFragmentHelper
org/apache/jasper/runtime/JspRuntimeLibrary
org/apache/jasper/runtime/JspSourceDependent
org/apache/jasper/runtime/JspWriterImpl
org/apache/jasper/runtime/PageContextImpl
org/apache/jasper/runtime/ProtectedFunctionMapper
org/apache/jasper/runtime/ServletResponseWrapperInclude
org/apache/jasper/runtime/TagHandlerPool
org/apache/jasper/runtime/TldScanner
org/apache/jasper/runtime/VariableMapperImpl
org/apache/jasper/runtime/VariableResolverImpl
org/apache/jasper/security/SecurityClassLoad
org/apache/jasper/security/SecurityUtil
org/apache/jasper/servlet/JasperLoader
org/apache/jasper/servlet/JspCServletContext
org/apache/jasper/servlet/JspServlet
org/apache/jasper/servlet/JspServletWrapper
org/apache/jasper/tagplugins/jstl/Choose
org/apache/jasper/tagplugins/jstl/ForEach
org/apache/jasper/tagplugins/jstl/If
org/apache/jasper/tagplugins/jstl/Otherwise
org/apache/jasper/tagplugins/jstl/When
org/apache/jasper/xmlparser/ASCIIReader
org/apache/jasper/xmlparser/EncodingMap
org/apache/jasper/xmlparser/MyEntityResolver
org/apache/jasper/xmlparser/MyErrorHandler
org/apache/jasper/xmlparser/MyLSInput
org/apache/jasper/xmlparser/MyLSResourceResolver
org/apache/jasper/xmlparser/ParserUtils
org/apache/jasper/xmlparser/SymbolTable
org/apache/jasper/xmlparser/TreeNode
org/apache/jasper/xmlparser/UCSReader
org/apache/jasper/xmlparser/UTF8Reader
org/apache/jasper/xmlparser/XMLChar
org/apache/jasper/xmlparser/XMLEncodingDetector
org/apache/jasper/xmlparser/XMLString
org/apache/jasper/xmlparser/XMLStringBuffer
org/glassfish/jsp/api/ByteWriter
org/glassfish/jsp/api/JspProbeEmitter
org/glassfish/jsp/api/ResourceInjector

2015-05-15, 2528🔥, 0💬