What Is sqljdbc_6.0 sqljdbc41.jar?

Q

What Is sqljdbc_6.0 sqljdbc41.jar?

✍: FYIcenter.com

A

sqljdbc_6.0 sqljdbc41.jar is the JAR files of sqljdbc 6.0 JDBC 4.1 Java library for SQL Server.

sqljdbc_6.0 sqljdbc41.jar is distributed as part of the sqljdbc_6.0.7728.100_enu.tar.gz download file.

JAR File Size and Download Location:

JAR name: sqljdbc41.jar
Target JDK version: 1.7
Dependency: None

File name: sqljdbc41.jar
File size: 892839 bytes
Release date: 29-Sep-2016
Download: sqljdbc Website

Manifest of the JAR:

Manifest-Version: 1.0
Ant-Version: Apache Ant 1.9.4
Created-By: 1.8.0_60-b27 (Oracle Corporation)

List of Classes in the JAR:

com/microsoft/sqlserver/jdbc/ActivityCorrelator
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ActivityId
com/microsoft/sqlserver/jdbc/AppDTVImpl
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ApplicationIntent
com/microsoft/sqlserver/jdbc/AsciiFilteredInputStream
com/microsoft/sqlserver/jdbc/AsciiFilteredUnicodeInputStream
com/microsoft/sqlserver/jdbc/AuthenticationJNI
com/microsoft/sqlserver/jdbc/AuthenticationScheme
com/microsoft/sqlserver/jdbc/BaseInputStream
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ByteArrayOutputStreamToInputStream
com/microsoft/sqlserver/jdbc/CacheClear
com/microsoft/sqlserver/jdbc/CekTable
com/microsoft/sqlserver/jdbc/CekTableEntry
com/microsoft/sqlserver/jdbc/CertificateDetails
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ChronoField
com/microsoft/sqlserver/jdbc/Column
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ColumnEncryptionSetting
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ColumnFilter
com/microsoft/sqlserver/jdbc/CryptoMetadata
com/microsoft/sqlserver/jdbc/DDC
com/microsoft/sqlserver/jdbc/DLLException
com/microsoft/sqlserver/jdbc/DTV
com/microsoft/sqlserver/jdbc/DTVExecuteOp
com/microsoft/sqlserver/jdbc/DTVImpl
com/microsoft/sqlserver/jdbc/DataTypeFilter
com/microsoft/sqlserver/jdbc/DataTypes
com/microsoft/sqlserver/jdbc/DateTimeException
com/microsoft/sqlserver/jdbc/DateTimeFormatter
com/microsoft/sqlserver/jdbc/DescribeParameterEncryptionResultSet1
com/microsoft/sqlserver/jdbc/DescribeParameterEncryptionResultSet2
com/microsoft/sqlserver/jdbc/DriverError
com/microsoft/sqlserver/jdbc/DriverJDBCVersion
com/microsoft/sqlserver/jdbc/Encoding
com/microsoft/sqlserver/jdbc/EncryptionKeyInfo
com/microsoft/sqlserver/jdbc/FailoverInfo
com/microsoft/sqlserver/jdbc/FailoverMapSingleton
com/microsoft/sqlserver/jdbc/FedAuthDllInfo
com/microsoft/sqlserver/jdbc/GregorianChange
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ISQLServerBulkRecord
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ISQLServerCallableStatement
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ISQLServerConnection
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ISQLServerDataRecord
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ISQLServerDataSource
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ISQLServerPreparedStatement
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ISQLServerResultSet
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ISQLServerStatement
com/microsoft/sqlserver/jdbc/InputStreamGetterArgs
com/microsoft/sqlserver/jdbc/IntColumnFilter
com/microsoft/sqlserver/jdbc/IntColumnIdentityFilter
com/microsoft/sqlserver/jdbc/JDBCSyntaxTranslator
com/microsoft/sqlserver/jdbc/JDBCType
com/microsoft/sqlserver/jdbc/JavaType
com/microsoft/sqlserver/jdbc/KerbAuthentication
com/microsoft/sqlserver/jdbc/KeyStoreAuthentication
com/microsoft/sqlserver/jdbc/KeyStoreProviderCommon
com/microsoft/sqlserver/jdbc/KeyVaultCredential
com/microsoft/sqlserver/jdbc/LocalDate
com/microsoft/sqlserver/jdbc/LocalDateTime
com/microsoft/sqlserver/jdbc/LocalTime
com/microsoft/sqlserver/jdbc/Nanos
com/microsoft/sqlserver/jdbc/OffsetDateTime
com/microsoft/sqlserver/jdbc/OffsetTime
com/microsoft/sqlserver/jdbc/PLPInputStream
com/microsoft/sqlserver/jdbc/PLPXMLInputStream
com/microsoft/sqlserver/jdbc/Parameter
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ParameterUtils
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ReaderInputStream
com/microsoft/sqlserver/jdbc/RowType
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLCollation
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLIdentifier
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLJdbcVersion
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerAeadAes256CbcHmac256Algorithm
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerAeadAes256CbcHmac256EncryptionKey
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerAeadAes256CbcHmac256Factory
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerBlob
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerBlobOutputStream
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerBulkCSVFileRecord
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerBulkCopy
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerBulkCopyOptions
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerCallableStatement
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerClob
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerClobAsciiOutputStream
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerClobBase
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerClobWriter
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerColumnEncryptionAzureKeyVaultProvider
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerColumnEncryptionCertificateStoreProvider
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerColumnEncryptionJavaKeyStoreProvider
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerColumnEncryptionKeyStoreProvider
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerConnection
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerConnectionPoolDataSource
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerConnectionPoolProxy
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerConnectionSecurityManager
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerDataColumn
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerDataSource
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerDataSourceObjectFactory
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerDataTable
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerDatabaseMetaData
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerDriver
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerDriverBooleanProperty
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerDriverIntProperty
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerDriverPropertyInfo
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerDriverStringProperty
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerEncryptionAlgorithm
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerEncryptionAlgorithmFactory
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerEncryptionAlgorithmFactoryList
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerEncryptionType
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerEntityResolver
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerException
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerKeyVaultAuthenticationCallback
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerMetaData
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerNClob
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerParameterMetaData
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerPooledConnection
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerPreparedStatement
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerResource
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerResource_de
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerResource_es
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerResource_fr
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerResource_it
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerResource_ja
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerResource_ko
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerResource_pt_BR
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerResource_ru
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerResource_sv
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerResource_zh_CN
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerResource_zh_TW
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerResultSet
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerResultSetMetaData
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerSQLXML
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerSavepoint
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerSecurityUtility
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerSortOrder
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerStatement
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerStatementColumnEncryptionSetting
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerSymmetricKey
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerSymmetricKeyCache
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerXAConnection
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerXADataSource
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLServerXAResource
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLState
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SQLType
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SSLenType
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SSPIAuthentication
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SSType
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ScrollWindow
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ServerDTVImpl
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ServerPortPlaceHolder
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SimpleInputStream
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SocketConnector
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SocketFinder
com/microsoft/sqlserver/jdbc/SqlAuthentication
com/microsoft/sqlserver/jdbc/StreamColInfo
com/microsoft/sqlserver/jdbc/StreamColumns
com/microsoft/sqlserver/jdbc/StreamDone
com/microsoft/sqlserver/jdbc/StreamError
com/microsoft/sqlserver/jdbc/StreamInfo
com/microsoft/sqlserver/jdbc/StreamLoginAck
com/microsoft/sqlserver/jdbc/StreamPacket
com/microsoft/sqlserver/jdbc/StreamRetStatus
com/microsoft/sqlserver/jdbc/StreamRetValue
com/microsoft/sqlserver/jdbc/StreamSSPI
com/microsoft/sqlserver/jdbc/StreamSetterArgs
com/microsoft/sqlserver/jdbc/StreamTabName
com/microsoft/sqlserver/jdbc/StreamType
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TDS
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TDSChannel
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TDSCommand
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TDSPacket
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TDSParser
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TDSReader
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TDSReaderMark
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TDSTokenHandler
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TDSType
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TDSWriter
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TVP
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TVPType
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TemporalAccessor
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TemporalCompatibility
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TimeoutTimer
com/microsoft/sqlserver/jdbc/TypeInfo
com/microsoft/sqlserver/jdbc/UDTTDSHeader
com/microsoft/sqlserver/jdbc/UTC
com/microsoft/sqlserver/jdbc/UninterruptableTDSCommand
com/microsoft/sqlserver/jdbc/UserTypes
com/microsoft/sqlserver/jdbc/Util
com/microsoft/sqlserver/jdbc/XAReturnValue
com/microsoft/sqlserver/jdbc/XMLTDSHeader
com/microsoft/sqlserver/jdbc/XidImpl
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ZeroFixupFilter
com/microsoft/sqlserver/jdbc/ZoneOffset
com/microsoft/sqlserver/jdbc/format
microsoft/sql/DateTimeOffset
microsoft/sql/Types

 

⇒Downloading sqljdbc - JDBC Driver for SQL Server

⇒⇒FAQ for sqljdbc - JDBC Driver for SQL Server

2017-11-21, 4346👍, 1💬