jsp-api-2.0.jar - JSP (JavaServer Pages) API

Q

Java API for JavaServer Pages, specification version 2.0

JAR File Size and Download Location:

File name: jsp-api-2.0.jar
File size: 50493 bytes
Date modified: 	2005-Jul-12
Download: JSP API Download

✍: FYIcenter.com

A

Manifest of the JAR:

Specification-Title: Java API for JavaServer Pages
Specification-Version: 2.0
Specification-Vendor: Sun Microsystems, Inc.
Implementation-Title: javax.servlet.jsp
Implementation-Version: 2.0.public_draft
Implementation-Vendor: Apache Software Foundation

List of Classes in the JAR:

javax/servlet/jsp/ErrorData
javax/servlet/jsp/HttpJspPage
javax/servlet/jsp/JspContext
javax/servlet/jsp/JspEngineInfo
javax/servlet/jsp/JspException
javax/servlet/jsp/JspFactory
javax/servlet/jsp/JspPage
javax/servlet/jsp/JspTagException
javax/servlet/jsp/JspWriter
javax/servlet/jsp/PageContext
javax/servlet/jsp/SkipPageException
javax/servlet/jsp/el/ELException
javax/servlet/jsp/el/ELParseException
javax/servlet/jsp/el/Expression
javax/servlet/jsp/el/ExpressionEvaluator
javax/servlet/jsp/el/FunctionMapper
javax/servlet/jsp/el/VariableResolver
javax/servlet/jsp/tagext/BodyContent
javax/servlet/jsp/tagext/BodyTag
javax/servlet/jsp/tagext/BodyTagSupport
javax/servlet/jsp/tagext/DynamicAttributes
javax/servlet/jsp/tagext/FunctionInfo
javax/servlet/jsp/tagext/IterationTag
javax/servlet/jsp/tagext/JspFragment
javax/servlet/jsp/tagext/JspTag
javax/servlet/jsp/tagext/PageData
javax/servlet/jsp/tagext/SimpleTag
javax/servlet/jsp/tagext/SimpleTagSupport
javax/servlet/jsp/tagext/Tag
javax/servlet/jsp/tagext/TagAdapter
javax/servlet/jsp/tagext/TagAttributeInfo
javax/servlet/jsp/tagext/TagData
javax/servlet/jsp/tagext/TagExtraInfo
javax/servlet/jsp/tagext/TagFileInfo
javax/servlet/jsp/tagext/TagInfo
javax/servlet/jsp/tagext/TagLibraryInfo
javax/servlet/jsp/tagext/TagLibraryValidator
javax/servlet/jsp/tagext/TagSupport
javax/servlet/jsp/tagext/TagVariableInfo
javax/servlet/jsp/tagext/TryCatchFinally
javax/servlet/jsp/tagext/ValidationMessage
javax/servlet/jsp/tagext/VariableInfo

2017-07-03, 14683🔥, 1💬